ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่อยู่ เลขที่ 77 หมู่ 4 ถ.โชคชัย – เดชอุดม
ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31110
E-Mail : buriram3@obecmail.org
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-634547
แฟกซ์ 044-634542

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน

– หน้าห้อง ผอ.เขต 044-634541
– รอง ผอ.เขต 044-634549
– กลุ่มอำนวยการ 044-634547
– กลุ่มนิเทศฯ 044-634545
– กลุ่มบริหารงานบุคคล 044-634543
– กลุ่มนโยบายและแผน 044-634548
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044-634544
– กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 044-634546
– หน่วยตรวจสอบภายใน 044-634571
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 044-634573
– กลุ่มพัฒนาครูฯ 044-634572