แนะนำการสมัครใช้งาน เว็บโรงเรียนในระบบ EMIS ผ่านระบบ THAID

การลงทะเบียนใช้งานระบบ EMIS (เว็บโรงเรียน) จำกัด 2 user ต่อโรง

เพื่อความปลอดภัย ของข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จึงขอให้ผู้ที่จะลงทะเบียนใช้งาน พิสูจน์และยืนยันตัวตน ด้วยแอปพลิเคชั่น ThaID ของสำนักบริหารการทะเบียน ก่อน ตามขั้นตอน ที่แนะนำใน  https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/  กดลิ้ง

ThaID (ไทยดี) คืออะไร ?

               ThaID (ไทยดี) คือ แอปพลิเคชันที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital ID) รวมถึงการเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System) ทางดิจิทัล เมื่อประชาชนเข้าไปใช้บริการจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตนได้เลย โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลให้เสียเวลา ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้

                   ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)

ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี ดังนี้

-ลงทะเบียนด้วยตนเอง

-ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

*กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเอง

-เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง

-ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล

-ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่

-ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่

-ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน

-ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง

-ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111

-ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก

-เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน

เจ้าหน้าที่

-เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

-นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน

-ทำการเปิดแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ

-ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล

-ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง

-แสกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่

-แสกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaID

-ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111

-ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก

-เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนขอใช้งาน เว็บไซต์โรงเรียน EMIS ผ่านระบบ THAID

1.เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบจัดการเว็บไซต์โรงเรียน

2.หลังจากนั้นกด “เข้าสู่ระบบด้วย ThaiD (ไทยดี)”

3.ระบบจะให้เรา Scan QR CODE ผ่านทาง Application ThaiD

4.เมื่อทำการ Scan ผ่านแล้ว ที่หน้าเว็บไซต์จะเป็นเป็นหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน เว็บไซต์

5.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อทำเนินการต่อ โดยกำหนดให้สูงสุดที่ โรงเรียนละ 2 ท่าน

6.กดที่ “ลงทะเบียน รร.”

7.เลือกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

8.หากเลือกถูกต้องจะสามารถเลือกโรงเรียนของท่านที่อยู่ใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ได้

**ขออนุญาติยกตัวอย่างเป็น รร.วัดก้านเหลือง**

9.หลังจากนั้นกดที่ ปุ่มเขียว “เริ่มทำการลงทะเบียน”

10.กรอกข้อมูลด้วย ชื่อ สกุล เบอร์โทร และ email จริงของท่าน

**ในรูปเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้น**

11.เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กดที่ “สมัครสมาชิก”

12.รอการตัวสอบยืนยันจาก Admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และพร้อมใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนท่านทันที หลังจากได้รับการอนุมัติ