28.2 C
Buriram
วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

️ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

⚙️สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
❗️ขอเชิญคุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ
❗️ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

🗓️วันอังคารที่ 4 ก.ค. 66
⏱️เวลา 9:00-12:00 น.

⚙️เนื้อหาการประชุม…
📌 การคัดสรรตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง
📌 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
📌 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
📌 การนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนครูในการจัดการเรียนรู้

📽️ผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Channel
🎞️และช่องทางต่างๆ
Facebook https://www.facebook.com/obectvonline
YouTube https://www.youtube.com/@OBECTVONLINE

More articles