28.2 C
Buriram
วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับสูง

More articles